AFTM-LUOKATAFTM.htmlshapeimage_1_link_0
PERUKEPeruke.htmlshapeimage_2_link_0

Kun ymmärrät perukkeen merkityksen perhonheitossa, perhokalastuksestasi tulee
paljon helpompaa.

Perhosiiman tulee sopia siihen perhovapaan, jolla sitä heitetään. Luokat ja lyhenteet oppii nopeasti,
–mikä vikana, jos se ei toimi?

ETULENKKIEtulenkki.htmlshapeimage_3_link_0

Perhosiiman ja perukksen liitos
on kriittinen kohta heiton aikana.
Interlock'iin tiukattu silmukkaliitos
toimii; näin teet silmukan siimaan.

CUSTOM ORIGINALCustomAFTM.htmlshapeimage_4_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla heittää. Perhosiiman valintaan kannattaa paneutua huolella.

LOOP CUSTOMCustom2004.htmlshapeimage_5_link_0

Kaksikätisten perhovapojen
luokitusjärjestelmä, joka
sopii lähes kaikkien 2-kätisten
perhosiimojen luokittelemiseen.

A Finnish fly-fishing Web site
All rights reserved
© Antti Sorro, Rovaniemi
FINLANDmailto:Antti%20Sorro%20%3Cantti@sorro.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.SORRO.FIshapeimage_8_link_0

Perhovavan suorituskyky on parhaimmillaan, kun vapaan sopivan perhosiiman heittopainona toimiva osa (belly) on heittoliikkeissä kokonaan käytössä, ts vavan kärkirenkaan ulkopuolella. Kun vavan suorituskykyä halutaan nostaa esim marginaalitiloista heittämistä varten, perhosiiman heittopaino-osan pituus mitoitetaan juuri niin pitkäksi, että se voidaan koko heiton ajan pitää vavan kärkirenkaan ulkopuolella.

Yläheitossa, kun on tyyntä ja takana on avointa tilaa, pitempikin tehdasvalmiin WF-siiman heittopaino-osa on helppo pitää 'ulkona' ja käyttää sen tehot heitossa hyväksi. Vaatimukset kasvavat, kun tuulee tai kun takaheittotilaa ei ole ja heitto joudutaan ampumaan vedestä lähtevänä alaheittona. Tarvitaan tilanteeseen sopiva lyhytpäisempi siima, jotta siiman heittopaino-osan massa voidaan käyttää 100%:sti hyväksi. -Jos tällaista siimaa ei ole saatavilla, sellainen voidaan itse tehdä saatavilla olevista siimoista.

Kun perhosiima tehdään kahdesta tai useammasta osasta, tällaista juoksusiimasta ja siihen liitetystä heittopaino-osasta, heitto- eli ampumapäästä, koottua siimaa kutsutaan Custom-siimaksi (custom-built). Siimojen tekeminen vaatii oman osaamisensa siiman komponenttien valinnan, mitoitusten ja liitoksien tekemisen osalta, joten niitä pidetään asiantuntijan perhosiimoina.

Custom-siiman tekeminen ei kuitenkaan ole vaikeata. Kun vain viitsii lukea taulukoita ja näkee liitoksien tekemisen vaivan. Työ palkitsee varmasti tekijänsä: tietoisuus siimoista paranee ja taito karttuu. Oikein tehtyinä ja tasapainottettuina custom-siimat ovat varmasti kaikkein helpoimpia heittää ja ovat näin ollen parhaita siimoja myös opetteluun. Kaiken lisäksi itsetehdyt ampumapäät ja ampumapääsiimat tulevat usein tehdasvalmisteisia halvemmiksi –> hyvä hinta-laatusuhde.

Perhosiiman tulee kuormittaa vapaa oikein. (lue)

Custom-siimojen tekeminen aloitetaan valitsemalla siimaan oikeat siimakomponentit. Valintaa tehdessä tulee huomioida seuraavat seikat:

  1. 1.Vapa, johon siima valmistetaan

  2. 2.Kalastustapa ja kalastuspaikka

  3. 3.Oma heittotaito ja -tekniikka


Heittopainon valinta - AMPUMAPÄÄ 1-käden vapaan

Kun perhosiiman heittopaino-osa mitoitetaan itse, siitä tietysti tehdään vapaan niin sopiva perhosiima, kuin vain on mahdollista. Ampumapää kannattaa aina tehdä jotain tiettyä vapaa varten. Yleensä se sitten toimii hyvin myös muilla samantyyppisillä ja -luokkaisilla vavoilla.

Kun vapa ja sen AFTM-luokka ovat tiedossa, ampumapääksi tarkoitettu siima voidaan valita kalastustavan ja heittotekniikan perusteella. -Kun heittotilaa on myös takana ja heitetään yläheittoa, ampumapää voi olla pitempi kuin marginaalitiloissa alaheitolla heitettäessä.

Pitkälle heitettäessä siiman nopeus nousee siiman massan lisäksi tärkeimmäksi tekijäksi (liikematka P = massa m x nopeus v). Siimaa heitetään yläheitolla siiman nopeuden periaatteella, jossa siima kiihdytetään suureen nopeuteen edestakaisin vedoin. Tällöin siima tulee myös tehdä suuriin siimanopeuksiin; siimaksi valitaan pitempi kartioinen perhosiima ja käyttää lyhyempää peruketta.

# 6(-7) vapaan valitaan AFTM #7 siima, josta tehdään n./> 9.7 m pää
# 6(-7) vapaan valitaan AFTM #6 siima, josta tehdään n./> 12 m pää

Joka paikassa ei voi heittää pitkälle, eikä kalastettaessa pitkälle heittäminen ole useinkaan tärkeätä. Perho tulee heittää sinne, missä kalat ovat. Tärkeämpää onkin, miten ja missä kulmassa perho kalalle tarjotaan. Heittopaino-osaltaan pitkä siima ei ole hyvä siima ainoaksi perhosiimaksi. Pitkää siimaa on vaikeampi hallita; mitä pitempi siima ja sen etukartio ovat, sitä herkempi se on kaikille häiriötekijöille kuten tuulelle. Pienempiin kalastuspaikkoihin se ei edes mahdu.

Suosittelen tekemään yleissiimaksi yhdenkäden perhokalastukseen lyhyen, alle kahdeksan metrisellä ampumapäällä varustetun custom-siiman. Lyhyt custom-siima sopii kaikkiin heittoihin; se on erinomainen alaheitoissa ja paras jokikalastuksessa. Lyhytpäistä custom-siima ei ole ole tarkoitettu pitkiin yläheittoihin, mutta 7,5 metrinen pää lentää hyvin yli 25 m, mikä riittää lähes kaikkeen kalastamiseen yhden käden vavalla. Se on helpoin siima heittää ja on näin ollen erinomainen siima myös perhonheiton opetteluun ja kaikille, jotka kalastavat vähän.

# 6(-7) vapaan valitaan AFTM #8 siima, josta tehdään n. 7.7 m pää

Ampumapääksi valitaan tällöin lyhyempikartioinen siima, joka viritetään hitaampiin siimanopeuksiin liittämällä siihen pitkä, noin 1,5 x vavan mittainen, tehdaskartioitu peruke. Lyhytpäinen ja lyhytkartioinen siima on pitkää siimaa paljon monipuolisempi siima kalastuksessa. Lyhyt etukartio vaatii pitkän perukkeen, mutta vie tarvittaessa suuriakin perhoja lyhyellä perukkeella.


HOX!  Tässä annetut pituudet ovat ohjeellisia!

Tarkka mitta voidaan antaa vain tietylle siimalle - kun siimaa ei tiedetä, mitään tarkkaa mittaa ei voi antaa, koska eri perhosiimat ovat erilaisia niin rakenteeltaan (ydin- ja pintamateriaali) kuin pituusprofiililtaan ja rungon paksuudeltaan. Jokainen tekijä erikseen ja yhdessä vaikuttaa siiman heitto-ominaisuuksiin ja siiman heittovastukseen niin paljon, ettei yksiselitteisen tarkkoja yleismittoja ole olemassa.

Ampumapäätä on hyvä kokeilla oikean mitan määrittelemiseksi, mutta tällöin on huomioitava se, ettei perhosiiman kokeileminen anna oikeaa tulosta, jos ampumapään paksua runko-osaa on heitettäessä vavan renkaiden sisäpuolella. - Tee ampumapäästä ensin aiottua pitempi ja lyhennä sitä sitten koeheittojen perusteella esim. 30 cm kerrallaan.

Kun siima sitten tuntuu kaikissa heittoliikkeissä hyvältä, mutta tuntuu vieläkin paremmalta, kun ampumapäätä on hiukan vavan kärjen sisäpuolella; lyhennä siimaa 20 cm ja liitä se sitten juoksusiimaan. Kun teet ampumapäästäsi vaihdettavan, tee siiman tyveen silmukka.

Muista työvara! Ampumapäiden mitat annetaan nettomittoina. Siimaa tehdessä tähän pituuteen lisätään työvara esim.15 cm, joka kuoritaan pään liitosta tai silmukointia varten. Itse teen perhosiimoihini lähes poikkeuksetta etulenkin, joka kannattaa tehdä uuteen perhosiimaan aivan ensimmäiseksi ennen ampumapään mitoittamista ja testaamista.


JUOKSUSIIMA - perhosiiman dynaaminen tasapaino

Oikea juoksusiima valitaan vavan luokan, mutta myös sen toiminnan perusteella. Juoksusiiman vastus tulee olla mahdollisimman pieni, mutta aina suurempi kuin yhdistelmän toiseen päähän, ampumasiimaan, kiinnitetyn perukkeen ja perhon muodostaman kuorman vastus.

Tämä tarkoittaa sitä, että lyhytkartioisilla siimoilla juoksusiiman tulee olla paksumpi kuin pitkäkartioisilla siimoilla. - Heittovälineen dynaamiseen tasapainoon vaikuttaa myös vavan sisäinen vastus - mitä pienempi (lyhyempi vapa - vähemmän siimarenkaita) on vavan sisäinen vastus, sitä paksumpi tulee juoksusiiman olla. Ja edelleen: mitä tiukempi vapa - sitä paksumpi juoksusiima.

POHJASIIMAPohjasiima.htmlshapeimage_10_link_0
JUOKSUSIIMACustomAFTM.htmlshapeimage_11_link_0
CUSTOM-SIIMAN  AMPUMAPÄÄ
TEHDÄÄN  MÄÄRÄMITTAANAFTM.htmlAFTM.htmlshapeimage_12_link_0shapeimage_12_link_1

Nykyaikaiset hiilikuituvavat ovat niin voimakkaita, että en voi parhaalla tahdollanikaan suositella niihin minkäänlaisia monofiilisiimoja juoksusiimaksi. Pohjoismaiseen kalastukseen juoksusiimaksi sopii parhaiten dacron-ytiminen L-perhosiima level, joka on valmistettu juoksusiimaksi.

SIIMAN VALINTASiimavalinta.htmlshapeimage_13_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla heittää. Perhosiiman valintaan kannattaa paneutua huolella.

POHJASIIMAPohjasiima.htmlshapeimage_14_link_0

Perhosiimaa jatketaan alus- eli pohjasiimalla. Kaikki siimat eivät
sovi perhokelan pohjasiimaksi.
–Mitä laittaa ja kuinka paljon?

CustomAFTM.html