SIIMAN VALINTASiimavalinta.htmlshapeimage_1_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla heittää. Perhosiiman valintaan kannattaa paneutua huolella.

A Finnish fly-fishing Web site
All rights reserved
© Antti Sorro, Rovaniemi
FINLANDmailto:Antti%20Sorro%20%3Cantti@sorro.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.SORRO.FIshapeimage_4_link_0
../SORRO_2008/Siimavalinta.html

Tämä Göran Andersson'in laatima kaksikätisien perhosiimojen luokitus on ensimmäinen kaksikätisten perhosiimoille koskaan tehty siimaluokitus. Ruotsalainen LOOP lanseerasi luokituksen vuodelle 2004 yhdessä taulukon mukaisesti luokiteltujen LOOP Custom-siimojen kanssa.

Vaikka näin luokitellut LOOP Custom siimat poistuivatkin kauppojen hyllyistä, tämän luokituksen tekee jatkossakin erityisen arvokkaaksi se, että tässä luokituksessa ampumapäitten mitat määritellään lyhyt- ja pitkäkartioisille perhosiimoille erikseen.

LOOP Custom (2004) on ainutlaatuinen työkalu kaikkien
kaksikätisten ampumapäiden tarkkaan mitoittamiseen
!

Yhdistettynä Göran Andersson'in indeksipainotaulukkoon Custom-luokituksesta muodostuu ainutlaatuinen työkalu, jolla lähes mikä tahansa kahdenkäden vavalle tehty perhosiima voidaan ensin luokitella tämän luokituksen mukaisesti ja sitten mitoittaa vapaan sopivaksi ampumapääksi näiden taulukoiden avulla.

Kaikkien lohisiimojaan itse rakentavien kannattaakin syventyä tähän järjestelmään. Taulukoiden laajuus, matriisissa 14 vapaa x 22 mittaa = 308 ruutua, voi ensin vaikuttaa sekavalta. –Kun jätät epäoleellisen pois ja kohdistat katseesi vain kohdevapaan ja sille annettuihin arvoihin, järjestelmä nousee kaikessa yksinkertaisuudessaan esille.

Yllä olevat taulukot ovat valintataulukoita. Vasemmalla on vavan pituus ja sen AFTM-luokituksen mukainen luokka. Ylhäällä on heittopään pituudet 30 cm:n välein. Kun vapa ja haluttu siimapituus on tiedossa, oikea siima löytyy näiden kohderuudusta. Kohderuudun kirjain ilmaisee LOOP Custom luokan, joka on seuraavan sivun luokitustaulukossa vasemmalla.

Vanhasta AFTM-järjestelmästä poiketen LOOP Custom luokat on merkitty kirjaimin, jotta sekaannus AFTM-luokkiin vältetään.

Lyhyt siima on pitkää siimaa helpommin käännettävissä, josta syystä olen merkannut lyhyiden heittopäiden ruudut vihreällä ja pitemmät punaisella. Hyvä yleissiima ylä- ja alaheittoihin on siima, jolla heitto on yhdellä alaheitolla vielä käännettävissä 90°. Tämä on merkitty vapakohtaisesti lihavoidulla kirjaimella.

Siiman etukartion pituus vaikuttaa oleellisesti siiman heittovastukseen.

Lyhytkartioisen eli tylpän siiman heittovastus on aina suurempi kuin muutoin vastaavanlaisen pitkäkartioisen siiman. Toisin sanoen: mitä pitempi siiman etukartio on, sitä painavampi heittopään on oltava saman heittovastuksen synnyttämiseksi.

LOOP Custom II siimojen etukartio (5m) on Custom I siimojen etukartiota (2m) pitempi, josta syystä niiden heittovastus on Custom I siimoja pienempi.

Saman heittovastuksen saavuttamiseksi Custom II heittopään massan tulee näin ollen olla +10% Custom I heittopäätä suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vapa toimii parhaiten 30 g painavalla lyhytkartioisella Custom I heittopäällä, vapaa kuormittava heittovastus on sama, kun pitkäkartioinen Custom II heittopää painaa 33–34 g.

Tästä syystä nämä kaksi erityyppistä siimaa on taulukoitu erikseen ja voit käyttää taulukkoja suoraan siimasi mitoittamiseen, kunhan vain tiedät, minkä tyyppinen siima on kysymyksessä ja käytät sen mukaan oikeata taulukkoa. Taulukot on annettu kelluville siimoille, uppoavat siimat tehdään ohjearvosta n. 0,1-0,3 m tässä ilmoitettua lyhyemmiksi.

Jos teet ampumapääsi muusta kuin mainituista LOOP Custom siimoista, mittaa ensin siimasi etukartion pituus siiman kärjestä siihen kohtaan, mihin etukartio päättyy. Luokittele sitten siimasi indeksipainotaulukon avulla. Kun siima on lyhytkartioinen , käytä siiman mitoittamiseen Custom I taulukkoa ja vastaavasti Custom II taulukkoa, kun siiman etukartio on pitkä.


Pitkien siimojen luokitteluun voi käyttää Scientific Anglers'in syksyllä 2004 julkistamaa Spey Line Standards järjestelmää, jossa perhosiimojen painot on indeksoitu neljälle erityyppiselle kahdenkäden siimalle: ampumapäille H (Shooting Head), lyhyelle Spey-siimalle S (Short Belly), keskipituiselle Spey-siimalle M (Medium Belly) ja pitkälle Spey-siimalle L (Long Belly).

Lhttp://www.looptackle.comhttp://www.sorro.fi/shapeimage_6_link_0
PERUKEPeruke.htmlshapeimage_7_link_0

Kun ymmärrät perukkeen merkityksen perhonheitossa, perhokalastuksestasi tulee
paljon helpompaa.

LUOKITUSPAINOTIndeksipainot.htmlshapeimage_8_link_0

Tämän indeksipainotaulukon avulla
lähes mikä tahansa kahdenkäden
perhosiima voidaan luokitella LOOP
Custom luokituksen mukaiseksi.

ETULENKKIEtulenkki.htmlshapeimage_9_link_0

Perhosiiman ja perukksen liitos
on kriittinen kohta heiton aikana.
Interlock'iin tiukattu silmukkaliitos
toimii; näin teet silmukan siimaan.