ETULENKKIEtulenkki.htmlshapeimage_1_link_0

Perhosiiman ja perukksen liitos
on kriittinen kohta heiton aikana.
Interlock'iin tiukattu silmukkaliitos
toimii; näin teet silmukan siimaan.

AFTM-LUOKATPerhosiima.htmlshapeimage_2_link_0

Perhosiiman tulee sopia siihen
perhovapaan, jolla sitä heitetään.
Luokat ja lyhenteet oppii nopeasti,
–mikä vikana, jos se ei toimi?

SIIMAN VALINTASiimavalinta.htmlshapeimage_3_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla
heittää. Perhosiiman valintaan
kannattaa paneutua huolella.

A Finnish fly-fishing Web site
All rights reserved
© Antti Sorro, Rovaniemi
FINLANDmailto:Antti%20Sorro%20%3Cantti@sorro.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.SORRO.FIshapeimage_6_link_0

Peruke -leader on ’näkymätön’ linkki perhosiiman ja perhon välillä. Perukkeen tulee sopia kalastustilanteeseen, niin että perho ui tarkoitetulla tavalla. Perukkeen pitää olla tarpeeksi kestävä, mutta myös saalistava. Pintaperhokalastus pienillä perhoilla asettaa perukkeelle aivan toisenlaiset vaatimukset kuin pinnan alta tapahtuva kalastus uppoperhoilla kuten streamer’eillä. Kun pitää päästä vieläkin syvemmälle pinnan alle vaatimukset muuttuvat entisestään.

Perukkeella on tärkeä osa perhonheitossa!

Paitsi näkymätön linkki perhon ja perhosiiman välissä, peruke on, myös tärkeä osa perhonheittoa: Heiton aikana perukkeen tehtävä on toimia leijan pyrstön tavoin vastapainona, joka tekee heiton kulusta vakaan.

Perukkeella perhosiima viritetään dynaamiseen tasapainoon.

Peruke ei näin ollen voi olla mikä tahansa siimanpätkä.

Perhosiimojen etukartionti suunnitellaan ja valmistetaan toimimaan siihen liitetyn perukkeen kanssa. Aivan samoin kuin on olemassa erilaisia perhosiimoja ja niiden erilaisia etukartioita, on olemassa erilaisia perukkeita.

HOX!  Kaikki perukkeet eivät toimi kaikkien perhosiimojen kanssa.

Perukkeen vaikutus perhonheittoon on ratkaiseva. Mikä siis perukkeeksi?

Sellaiset siimat -sellaiset perukkeet

Amerikkalaisten perhosiimojen mainoksia selailemalla niissä huomaa saman vuosikymmenien läpi kestäneen teeman: tällä siimalla heität pitemmälle kuin millään muulla siimalla. Yleensä ensimmäiseksi kehutaan siiman liukkautta ja sitten sen pitkäheitoisuutta. Kun heittopituus on siiman tärkein myyntifunktio, se tehdään sellaiseksi, että se toimii suurissa siiman nopeuksissa, koska heittopituus eli liikemäärä P = m x v (massa kertaa nopeus).

Amerikkalaiseen tehokkuuteen kuuluu, että lajissa kuin lajissa myydään valmiina tuote, joka toimii asiaa vähemmän ymmärtävänkin asiakkaan käsissä. Näin on myös perhokalastuksessa: guuttikaudelta lähtien amerikkalaiset ovat myyneet valmiita kartioituja perukkeita; seitsemän tai yhdeksän jalkaa (2,1/2,7 m) pitkiä, kaikki tarkoitettu lentämään pitkälle eli virittymään suuriin siimanopeuksiin.

Näille perukkeille on tyypillistä, että niiden kärjen paksuus on ilmoitetaan guutti-perukkeiden merkitsemisestä peräisin olevalla X-merkinnällä (8X–0X).

Kun myynnissä on vain lyhyitä suureen nopeuteen virittyviä perukkeita, lienee selvää, että perhosiimatkin ovat sellaisia, joihin nuo lyhyet perukkeet sopivat. Tarkoitushan on, että yhdistelmä toimii. Kun paremmuuden ainoana mittarina on heittopituus, amerikkalaissiimojen heittopaino-osa ja etukartio on pitkä, koska tällainen yhdistelmä toimii parhaiten suurilla perhosiiman nopeuksilla yläkautta heitettäessä. -Sellaiset kalavedet, sellaiset siimat.

Pohjoismaissa perhokalastusvälineillä kalastetaan enimmäkseen virtavesiä. Kalastamme yleensä paikoissa, joissa metsä tms. este muodostaa rantaviivan. Tämä tarkoittaa sitä, että perho on usein saatava virtaan sellaisissa paikoissa, joissa heittotilaa on vain marginaalisesti, eikä takaheittotilaa ole. Tällaisissa paikoissa (vertaa engl. Spey) suuria siimanopeuksia ei voida käyttää eikä suuriin siimannopeuksiin virittyvät siimat ole parhaimmillaan.

Kun siimanopeuden periaatetta ei voida käyttää, täytyy heittoperusteet löytää heittovälineistä ja heittotekniikasta. Tässä on hyvä muistaa, että siiman nopeus ei vapaa taivuta vaan kiihtyvyys: vapaa taivuttaa voima F = m x a (massa kertaa kiihtyvyys). Vapaa taivuttaa heittoliikkeissä siiman massa ja siimaan kohdistuva vastus; veden, ilman ja perukkeen vastus.

Kun perhosiima on optimoitu vapaa parhaiten kuormittavaksi, peruke on ainoa muuttuja, jolla siiman vastukseen voidaan vaikuttaa: perukkeen rakentaminen oikeanlaiseksi onkin erityisen tärkeää, kun heitetään heittoja alakautta, jolloin heittovälineiltä vaaditaan hyvää suorituskykyä ja korkeaa hyötysuhdetta. Perukkeen pituutta säätämällä saadaan heitolle oikea kulku.

Alaheittoa heitettäessä peruke lasketaan tarkoituksella kalastajan viereen veteen, jossa perukkeen tehtävä on ottaa vedestä se vastus, jota vastaan heitto heitetään. Kun heittotekniikka osataan ja vapa on oikeanlaisella perukkeella viritetty tasapainoon, heitto etenee vaakatasossa kelautuen lopuksi suorille siimoille tavallisen yläheiton tavoin.

Mikäli heitto pyrkii jatkuvasti suuntautumaan liian ylös, perukkeen vastus vedessä on liian pieni ja sitä tulee pidentää. Jos peruke on liian pitkä, se ei irtoa oikein ja vetää heiton etukaaren veteen liian aikaisin ts. heitto painuu alas.

Kun kalastamme perhovavalla marginaalitiloissa, kaikkien osatekijöiden pitää olla siihen suunniteltuja aivan yhtälailla kuin avotilassa pitkälle heitettäessä.

Moderni alaheitto vaatii yhdistelmän, joka toimii hitailla siimanopeuksilla. Tällainen siima on ampumapäältään ja sen etukartiolta lyhyt siima. Lyhyellä ampumapäällä yhdistelmän suorituskyky kasvaa, kun myös marginaalitiloissa voidaan heittää niin, että koko heittopaino-osa on vavan kärjen ulkopuolella.

Kun suuria siimanopeuksia ei voida käyttää, pitkää etukartiotakaan ei tarvita. Lyhyt etukartio sopii paremmin käännettäviin heittoihin, koska lyhyt etukartio parantaa siiman ohjattavuutta. -Tällainen siima stabiloituu, kun sen jatkeena käytetään pitkää peruketta.

Perhosiimat eivät ole samanlaisia -eivät ole perukkeetkaan.

Perhonheiton tulee päättyä siihen, kun peruke oikenee suoraksi. Tämä tarkoittaa, että perhosiimassa kulkevan energiapyörän tulee häiriöittä pyöriä perukkeeseen ja jatkaa peruketta pitkin perhoon saakka. -Kun valitset peruketta, valitse se ensin perhosiiman, sitten kalastustilanteen mukaan.

Yhdestä tai kahdesta tasapaksusta siimanpätkästä ei oikein toimivaa peruketta synny. Nykyaikainen painottamaton peruke on nylon-monofilistä tehty tehdasvalmisteinen kartiosiima, jollainen kannattaa aina hankkia sen heitto-ominaisuuksien vuoksi. Peruketta hankkiessa ja sitä siimaan kiinnittäessä tulee kuitenkin tietää, minkälaista peruketta on minkälaiseen siimaan sitomassa.


Tyvi

Perukkeen tyven on oltava tarpeeksi paksu ja sen liitos perhosiimaan sellainen, että siiman energiapyörä voi esteettä siirtyä perukkeen kartioon. Jos perukkeen tyvi on liian ohut tai liitos sellainen, että perhosiiman ja perukkeen väliin jää löysä kohta, josta liitos taipuu nivelen tavoin taittuen, energia ei pääse etenemään esteettä perukkeeseen ja heiton kulku katkeaa; -peruke ei oikene.

Kartio

Oikein kartioitu peruke vie heiton energian suoraviivaisesti ja sujuvasti heiton loppuun asti. Loppukartioinnin tehtävä on uloskelautuvassa siimassa kulkevan energian tasaaminen. – Kun tätä energiaa on liikaa, kartiointi ’hukkaa' sen siiman massan pienetessä tasaten heiton kulun loppua. Pitkissä heitoissa, kun energiaa on jäljellä vähemmän, oikein tehty kartiointi vie heiton loppuun, eli oikaisee siiman suoraksi, koska ohuemman siiman pienempi massa kelautuu auki pienemmällä energialla kuin paksumman siiman suurempi massa.

Perusosa (kärki)

Valmisperukkeissa on kartion jatkeena tasapaksu kärki -tip. Kun kärki lyhenee, siihen lisätään kärki toisesta siimasta, jonka jälkeen alkujaan kärkenä toiminut osa ei tietystikään enää ole kärki. Tätä uuden kärkisiiman ja kartion välistä tasapaksua osaa nimitän perusosaksi. Tämä on tärkeä osa peruketta: peruketta ei pidä lyhentää niin, että perukkeen kartio lyhenee, vaan liittää siihen toisesta siimasta perusosa kartion suojaksi. Näin kärjen vaihto ei lyhennä itse kartiota. Perusosa vaihdetaan sitten kun se on tullut liian lyhyeksi.

Kärki

Perhoja on erilaisia, ne ovat erikokoisia ja niiden massa ja ilmanvastus poikkeavat toisistaan suuresti. -Sanomattakin lienee selvää, ettei pieni perho oikein ui paksun ja jäykän siiman päässä ja vastaavasti lienee selvää, ettei ohut peruke jaksa oikaista suurta perhoa. Perhon kärki valitaankin perhon koon mukaan. Perusperiaate on; mitä suurempi perho, sitä paksumpi on perukkeen kärki, johon se sidotaan ja päinvastoin. Edelleen mitä pienempi perho ja ohuempi kärki – sitä pitempi perukkeen on oltava toimiakseen perhoa heitettäessä oikein.

Vinkki:  Sen sijaan, että ostat perukkeen sen kärjen vahvuuden perusteella, hanki perukkeeksi kärjeltään kymmenystä (≈0.1 mm) tarvitsemaasi paksumpi peruke ja liitä siihen sitten kärki siitä vahvuudesta, jolla kalastat. Lyhennä tarvittaessa alkuperäistä kärkeä; uuden kärkisiiman vahvuutta ja sen pituutta muuntelemalla voit näin paremmin säätää perukkeen vastusta.

../SORRO_2008/Pohjasiima.html
AFTM-CUSTOMCustomAFTM.htmlshapeimage_8_link_0
CUSTOM 2004Custom2004.htmlshapeimage_9_link_0

Perhosiiman ja perukksen liitos
on kriittinen kohta heiton aikana. Interlock'iin tiukattu silmukkaliitos toimii; miten silmukka siimaan?

Kahdenkäden vapojen luokitus-järjestelmä, jonka avulla lähes kaikista 2-kätisten siimoista voidaan
mitoittaa sopiva ampumapää.

POHJASIIMAPohjasiima.htmlshapeimage_10_link_0

Perhosiimaa jatketaan alus- eli pohjasiimalla. Kaikki siimat eivät
sovi perhokelan pohjasiimaksi.
–Mitä laittaa ja kuinka paljon?